Internet och cookies policy Läs mer
Ange region: Sweden

Finland

English Suomi

Estonia

English Estonian

Latvia

English Latvian

Lithuania

English Lithuanian

Poland

English Polish

Sweden

English Svenska

Ett familjeägt, globalt logistikföretag, med rötterna i Helsingfors.

HRX-koncernens historia började på ett skeppsvarv i Helsingfors i slutet på 1980-talet. Timo Akela, som ledde planeringsavdelningen vid den tiden, vann en upphandling om att sköta varvets logistik med sitt nystartade företag, Hietarahti OY. Efter en flygande start drabbades varvet kraftigt av krisen under det tidiga 1990-talet vilket hotade Hietarahti.

Under tiden hade Estland återfått sin självständighet och varor började skickas mellan de två länderna. Timo bestämde sig för att göra ett försök och skicka en liten skåpbil med gods från Finland till Tallinn. Ryktet spred sig snabbt och snart körde skåpbilen mellan Helsingfors och Tallinn dagligen. I Tallinn skrevs det första samarbetsavtalet med SilberAuto/Mercedes.

 

HR-Express OY

Eftersom aktiviteten mellan de två länderna växte fort, bestämdes att ett nytt bolag skulle bildas för denna del av verksamheten. Med utgångspunkt i det ursprungliga namnet, Hietarahti OY, valdes HR-Express OY. Några av de först anställda arbetar fortfarande i företaget idag, inklusive Pekka Mykkänen, nuvarande koncernchef för HRX-koncernen. Ett systerbolag grundades också i Estland, HRX AS. HRX blev namnet på alla nya bolag efter detta och har använts sedan dess. I mitten av 1990-talet utvidgade HRX sin verksamhet till hela Baltikum och öppnade nya terminaler och kontor. Tidiga 2000-talet var gyllene år för företagen när de växte i storlek och betydelse i Baltikum. Koncernens moderbolag, Nauticor OÜ, grundades år 2002, när koncernen blivit tillräckligt stor för att motivera en central ledning. Nauticor OÜ är baserat i Tallinn, Estland, och tillhandahåller tjänster till HRX-bolagen, såsom finansiell rapportering, fakturering, marknadsföring och centralt IT-stöd.

 

Succé med en del utmaningar

När HRX-bolagen växte beslutade man sig för att bygga nya terminaler för verksamheten på bolagens huvudmarknader. Den bärande tanken var att med egna terminaler, tillsammans med hängivna och lojala chaufförer, skulle koncernen kunna erbjuda den bästa och mest pålitliga servicen till sina kunder. HRX nya terminaler byggdes i Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius.

Även om HRX växt kontinuerligt sedan starten, drabbades transportsektorn hårt av krisen 2008, och HRX var inte undantaget. Men också under de mer utmanande åren har HRX förblivit verksamt och troget sina kärnvärden. Denna bedrift möjliggjordes genom koncernens fokus på att bibehålla sin höga servicenivå med hjälp av en lojal och effektiv personal.

År 2017 genomgick HRX en genomgripande förändring när den andra generationens ägare tog över kontrollen, efter att ha arbetat i koncernen i olika roller under många år.

 

Idag ser HRX framtid utomordentligt ljus ut. Med utgångspunkt från våra grundläggande värden, har det nya ledarskapet kommit med fräscha vyer och moderna lösningar för att säkerställa att vi kan fortsätta tillhandahålla logistiktjänster av högsta kvalitet till våra kunder.

 

1991     

1996      

1997       HRES UAB, det litauiska HRX-bolaget, grundas i Vilnius

1998       HRX Sverige AB grundas

2000       HRX Finland öppnar sin nya terminal i Helsingfors

2001       HRX Poland grundas med terminal och kontor Warszawa

2004       Ny terminal invigs i Litauen av HRES UAB

2008       HRX Lettland avslutar bygget av en ny terminal för att möta tillväxten

2017       Nytt ledarskap för HRX-bolagen

2018       HRX stänger terminalen och kontoret i Ryssland

2019       HRX gör historiskt stora investeringar i fordon för att möta tillväxten i alla sina     regioner

 

 

 

1991
  HR-Express OY börjar med dagliga turer mellan Helsingfors och Tallinn
1996
SIA HRX grundas i Lettland, med terminal och kontor i Riga
1997
HRES UAB, det litauiska HRX-bolaget, grundas i Vilnius
1998
HRX Sverige AB grundas
2000
HRX Finland öppnar sin nya terminal i Helsingfors
2001
HRX Poland grundas med terminal och kontor Warszawa
2004
Ny terminal invigs i Litauen av HRES UAB
2008
HRX Lettland avslutar bygget av en ny terminal för att möta tillväxten
2017
Nytt ledarskap för HRX-bolagen
2019
HRX gör historiskt stora investeringar i fordon för att möta tillväxten i alla sina regioner