Internet och cookies policy Läs mer
Ange region: Sweden

 

Bränsletillägg i Sverige

Förändringar i bränslepriserna medför varierande kostnader för transportindustrin, vilket kräver en variabel bränsleavgift som kan stiga, falla eller utgå i linje med bränsleprisförändringar. Bränsleavgiften gäller för inhemska och internationella paket- och transportenheter för kontraktskunder. Bränsletillägget uppdateras varje månad. Bränsletillägget läggs till det totala pris som betalas för tjänsten. Observera att bränsletillägget varierar per land och varje HRX-företag har en lokal bränsleavgift.