Internet och cookies policy Läs mer
Ange region: Sweden

Finland

English Suomi

Estonia

English Estonian

Latvia

English Latvian

Lithuania

English Lithuanian

Poland

English Polish

Sweden

English Svenska

 

Bränsletillägg i Sverige

På grund av stora och snabba fluktuationer i bränslepris och valuta så är vi nödsakade att uppdatera vårt drivmedelstillägg veckovis från vecka 11, 2022 tills vidare. Vi följer noga utvecklingen och hoppas att vi snart kan återgå till månadsvisa uppdateringar.

Förändringar i bränslepriserna medför varierande kostnader för transportindustrin, vilket kräver en variabel bränsleavgift som kan stiga, falla eller utgå i linje med bränsleprisförändringar.

Bränsleavgiften gäller för inrikes och internationella paket- och transportenheter för kontraktskunder. Bränsletillägget uppdateras månadsvis och tillägget läggs till det totala pris som betalas för tjänsten. Observera att bränsletillägget varierar per land och varje HRX-företag har en lokal bränsleavgift.