Internet och cookies policy Läs mer
Ange region: Sweden

Finland

English Suomi

Estonia

English Estonian

Latvia

English Latvian

Lithuania

English Lithuanian

Poland

English Polish

Sweden

English Svenska

Integritetspolicy för HRX Sverige AB:s webbplats

HRX Sverige AB ser till att din information är säker. Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra lagar som skyddar din information som vi samlar in, använder och lagrar i vårt företag.

 

1.          Integritetspolicy

Vår integritetspolicy kommer att svara på nyckelfrågor om hur vi samlar in, använder och lagrar information om dig. Om du har några frågor är vi alltid beredda att hjälpa till, som beskrivs vidare.

Läs vår integritetspolicy noggrant:

[Integritetspolicy för webbplatsens användare]
[Integritetspolicy för förfrågningar skickade via e-post och sociala nätverk]

 

2.          Våra kontaktuppgifter

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om hur vi samlar in, använder och lagrar information om dig är vi redo att hjälpa dig. Om du behöver hjälp, kontakta oss via e-post info@hrx.se .

 

3.          Mina rättigheter

Om du vill göra något av nedanstående steg, kontakta oss enligt instruktionerna i avsnitt 2. Observera att dessa rättigheter är föremål för lagstadgade villkor och undantag:

 • begära att lämna ut din information
 • begära att korrigera vår befintliga information om dig
 • begära att vi raderar befintlig information om dig
 • begära att begränsa tillgång till eller radera befintlig information om dig
 • invända mot insamlingen, användningen och lagringen av din information i vårt företag
 • begära att exportera dina data eller överföra dina uppgifter till ett annat företag
 • lämna in ett klagomål till Statens dataskyddsinspektion.

Integritetsspolicy för användare av HRX Sverige AB:s webbplats

 

Datum för den senaste uppdateringen: [1.1.2019]

HRX Sverige AB ser till att din information är säker och överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och andra lagar som skyddar din information. För att få veta mer, läs denna integritetspolicy noggrant.

 

1.          Hur ska jag läsa detta meddelande?

Detta meddelande kommer att svara på nyckelfrågor om hur vi samlar in, använder och lagrar information om dig. Om du har några frågor eller någon del av detta meddelande är oklart, är vi redo att hjälpa dig enligt beskrivningen i avsnitt 15 i detta meddelande. Observera att varje form av “vi” i detta meddelande betyder vårt företag enligt beskrivningen i avsnitt 2 i detta meddelande.

 

2.          Vem ansvarar för att skydda min information?

Vi är:  HRX Sverige AB

Vårt organisationsnummer: 556559-6763

Vår adress: Box 27070, 10251 Stockholm

 

3.          Varför samlar ni information om mig?

Vi administrerar webbplatsen www.hrx.eu/se (hädanefter kallad “Webbplatsen”), förbättrar den och säkerställer säkerheten. Genom att surfa på vår hemsida ingår du ett avtal med oss ​​som ger dig tillgång till vårt innehåll och som innebär att du godkänner villkoren för användningen, inklusive men inte begränsat till upphovsrättsvillkoren för personuppgifter och privatliv som ingår i detta meddelande.

Vi samlar in, använder och lagrar din information för att:

 • hantera, förbättra och optimera vår hemsida och användarupplevelse
 • svara på förfrågningar, förslag och tekniskt stödja webbplatsanvändare;
 • följa lagliga skyldigheter, lösa eventuella tvister som kan uppstå med dig eller med tredje part och utöva våra rättigheter som följer av avtal mellan dig och oss eller mellan oss och tredje part.
 • förstå surftrender, utvärdera storleken och mönstren i vår publiks verksamhet och förstå våra användares önskemål
 • förbättra funktionen och utseendet på webbplatsen, skapa nya funktioner och funktionalitet;
 • skydda våra rättigheter och egendom relaterade till webbplatsen .

 

4.          Vilken information om mig samlar ni in, använder och lagrar?

När du surfar på webbplatsen kan vi använda tekniker (analys av din webbläsares begäran till webbplatsen, cookies, etc.) som automatiskt samlar in:

 • Användardata: När du loggar in på webbsidan kan vi automatiskt samla in vissa uppgifter om din tillgång till och användning av webbplatsen (t.ex. webbadresser för inloggnings- och utträdeslänkar, innehåll och sidor du loggar in på, tillgång till datum och tider osv. .) ;
 • Enhetsdata: När du loggar in på webbplatsen kan vi automatiskt samla information om din enhet och internetanslutning (t.ex. IP-adresser, typ av dator eller mobilenhet som används, version av operativsystem, enhetens ID, webbläsartyp, språk etc. ) .

 

När du bestämmer dig för att använda webbplatsens funktioner (formulär) för att skicka förfrågningar eller ett erbjudande om att skapa ett avtal med dig, eller när du skriver ett meddelande till kontaktadresserna på webbplatsen kommer följande uppgifter att samlas in:

 • Identifieringsuppgifter (namn, efternamn, företag etc.);
 • kontaktuppgifter (e-postadress etc.);
 • Ytterligare uppgifter som krävs för den aktuella kontraktstypen, om du föreslår ett kontrakt
 • annan information du bestämmer dig för att lämna in som du anser vara relevant i samband med din förfrågan eller erbjudande.

 

5.          Samlar ni in känslig personlig information?

NEJ.

 

6.          Använder ni cookies

När du loggar in på webbplatsen kan vi skicka en eller flera cookies – små textfiler som innehåller en rad bokstäver och siffror. Vi kan använda både sessionskakor och varaktiga cookies. När webbläsaren är stängd försvinner sessionskakan. En varaktig cookie stannar i webbläsaren och kan användas i din webbläsare under ytterligare besök på webbplatsen. Varaktiga cookies kan tas bort via inställningarna för din webbläsare. Granska din användarhandbok för webbläsaren för att ta reda på hur du kan ändra dina cookieinställningar.

Cookies är ett tekniskt verktyg som automatiskt samlar in den webbläsningsinformation som anges i avsnitt 4 i detta meddelande. Vi använder följande typer av cookies:

 • Session cookies. Vi använder session cookies så att du kan bläddra i vår hemsida;
 • Inställningar cookies . Vi använder preferenscookies för att komma ihåg dina olika inställningar (t.ex. språk);
 • Analytiska cookies . Vi använder analytiska cookies för att följa trafikstatistiken på vår webplats, frågor av intresse för dig och ge dig relevant information av hög kvalitet.

 

Lista över cookies vi använder:

Cookiens namn Mål med cookie Term för att använda kakan Data som används
PHPSESSID Sidans funktion Så länge som användaren surfar på webbplatsen Ett unikt nummer tillhandahålls
ICL_Language Ställa insidans språk 1 dag
WMPL Sidans funktion 1 dag

APISID, 1P_JAR, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID Att övervaka trafiken Upp till 2 år Ett unikt nummer tillhandahålls

7.          Vilken information ska jag förse er med och varför?

Som webbplatsanvändare behöver du inte ge oss någon information. All teknisk information samlas automatiskt in med vanliga webbsurftekniker (analys av förfrågningar på din webbplats, cookies, etc.) .

Om du vill använda webbsidans funktionalitet (formulär) för att förse oss med förfrågningar eller föreslå ett kontrakt med dig eller om du vill göra det med hjälp av e-postadresserna på webbplatsen, ska du ange dina:

 • identifieringsuppgifter (namn, efternamn, företag etc.)
 • kontaktuppgifter (email, etc.)
 • Ytterligare uppgifter krävs för den aktuella typen av kontrakt om du föreslår ett kontrakt .

Du har också möjlighet att lämna ytterligare uppgifter som du anser vara relevanta för förfrågan eller kontraktsförslaget. Om du inte tillhandahåller viss information som vi behöver för att svara korrekt på din förfrågan, kan vi be dig tillhandahålla denna information.

 

8.          Vilken information samlar ni om mig från andra källor och varifrån?

Vi samlar inte några data om webbplatsanvändare från andra källor.

 

9.          Varför har ni laglig tillåtelse att samla in information om mig?

Vi samlar lagligt information om dig eftersom:

 • Vi behöver din information så att vi kan ge dig tillgång till webbplatsen, vilket innebär att vi genomför vår överenskommelse och tillåter dig att bläddra på vår hemsida som du önskar, samt att svara på dina förfrågningar och förslag till våra tjänster (GDPR artikel 6 ( 1) (b));
 • Vi behöver din information för att följa våra juridiska skyldigheter, lösa eventuella tvister som kan uppstå med dig eller andra parter och säkra våra rättigheter som följer av avtal mellan dig och oss eller mellan oss och tredje part. (GDPR artikel 6 (1) (c));
 • Vi behöver din information för att förbättra vår webbplats och användarupplevelse samt för att skydda webbplatsen mot obehörig åtkomst (GDPR artikel 6, led f)).

 

10.   Kommer ni använda mina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller för profilering av mig?

NEJ .

 

11.   Vem kommer ni avslöja min personliga information till?

Vi kan avslöja din personliga information till:

 • Vilken som helst medlem i vår grupp av företag (vilket betyder våra dotterbolag, moderbolag och alla dess dotterbolag) i den mån det är rimligt nödvändigt för koncernens gemensamma funktion.
 • Om det gäller en köpare eller en annan efterträdare av våra rättigheter, vid fusion, separation, omstrukturering, omorganisation, likvidation eller annan försäljning eller överföring av en del av bolagets tillgångar, kontinuitet eller konkurs, likvidation eller liknande process kommer informationen vi samlat in om dig ingå i de överförda tillgångarna.
 • Våra försäkringsgivare och / eller professionella rådgivare, i den utsträckning som det är rimligt nödvändigt för att förvärva eller behålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller rättslig fordran, verkställighet eller försvar, både i domstolsförfaranden och i administrativa förfaranden utanför domstol
 • Våra tjänsteleverantörer eller entreprenörer, i den omfattning som krävs för att behålla, utveckla och säkra tillgång till webbplatsen.
 • Vi kan också avslöja dina personuppgifter om sådan information är nödvändig för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, att upprätta, verkställa eller försvara juridiska krav, både i rättsliga förfaranden och i administrativa eller utomrättsliga förfaranden.

 

12.   Kommer mina personuppgifter att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Nej.

 

13.   Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?

Vi behåller informationen om dina förfrågningar och erbjudanden i enlighet med våra lagliga skyldigheter och rättigheter.

Automatiskt insamlad teknisk information om användarens enhet (er) och surfning lagras som visas i tabellen i avsnitt 6 i denna policy.

 

14.   Vilka är mina rättigheter?

Du har följande rättigheter till dina personuppgifter:

 • Begära tillgång till tillgänglig information om dig;
 • Begära att informationen om dig korrigeras
 • Invända mot bearbetning av data för våra legitima intressen, där relevanta data behandlas uteslutande för våra legitima intressen, där sådan behandling begränsar dina rättigheter, frihet eller legitima intressen i samband med specifika omständigheter.
 • Begära att befintlig information om dig tas bort:
  • När uppgifterna behandlas uteslutande för våra legitima intressen, och du invänder mot sådan behandling då behandlingen begränsar dina rättigheter, frihet och legitima intressen i samband med specifika omständigheter, förutom om sådan behandling krävs för att reglera rättsliga krav eller att försvar mot vissa uttryckliga rättsliga krav
  • När dina uppgifter behandlas utan laglig grund.
 • Begära att begränsa åtkomst till eller radera tillgänglig information om dig:
  • när felkorrigering begärs – för perioden tills de upptäckta felen korrigeras
  • när du har invänt mot bearbetningen av uppgifterna för vårt legitima intresse, tills din invändning har granskats och vårt beslut om vidare bearbetning görs;
  • när vi inte längre behöver dina personuppgifter, men det är nödvändigt för dig att göra juridiska krav eller för att försvara dig mot rättsliga krav
  • när data bearbetas utan rättslig grund och du inte vill ta bort den .
 • Invända mot insamling, användning och lagring av din information i vårt företag;
 • Begära export av dina data
 • Skicka ett klagomål till Statens dataskyddsinspektion.

Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan, kontakta vår kontaktperson för skydd av personuppgifter som beskrivs i avsnitt 15. Observera att dessa rättigheter är föremål för lagstadgade villkor och undantag.

 

15.   Hur kan ni hjälpa mig?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om hur vi samlar in, använder och lagrar din information kan vi hjälpa dig. Om du behöver hjälp, kontakta oss via e-post info@hrx.se .

SEKRETESSPOLICY FÖR FÖRFRÅGAN VIA TELEFON ELLER E-POST TILL HRX Sverige AB

Datum för senaste uppdatering: [1.1.2019]

 

“HRX Sverige AB” ser till att din information är säker. Vi följer EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och andra lagar som skyddar din information som vi samlar in, använder och lagrar i vårt företag.

 

1. Hur ska jag läsa denna integritetspolicy?

Denna integritetspolicy kommer att svara på nyckelfrågor om hur vi samlar in, använder och lagrar information om dig. Om du har några frågor eller någon del av detta meddelande är oklart, är vi redo att hjälpa dig enligt beskrivningen i avsnitt 13 i denna integritetspolicy. Observera att varje form av “vi” i denna integritetspolicy innebär vårt företag enligt beskrivningen i avsnitt 2 i denna integritetspolicy.

 

2. Vem ansvarar för att skydda min information?

Vi är:  HRX Sverige AB

Vårt organisationsnummer: 556559-6763

Vår adress: Box 27070, 10251 Stockholm

 

3. Varför samlar ni in information om mig?

 

Vi hanterar förfrågningar och klagomål som mottas via e-post och sociala nätverkskonton. Av denna anledning måste vi samla, använda och lagra information om dig.

 

4. Vilken information om mig samlar ni in, använder och lagrar?

 • din e-postadress;
 • Ditt sociala nätverksprofilnamn;
 • ämnet för förfrågan;
 • tidpunkten för förfrågan;
 • innehållet i förfrågan;
 • filer som bifogats till förfrågan,
 • ditt för- och efternamn;
 • svaret på din fråga;
 • annan information som du valt att skicka in.

Beroende på ämnet för förfrågan kan vi be dig tillhandahålla den extra information som krävs för ett korrekt svar på din förfrågan.

 

5. Vilken information ska jag förse dig med och varför?

När du skickar en förfrågan via någon e-postadress som tillhandahålls på vår webbplats, när du använder webbplatsens funktioner eller när du skickar in en förfrågan via ett socialt nätverk, ska du ge oss ditt namn, efternamn, e-post eller annan kontaktinformation, ämnet och innehållet i förfrågan, liksom eventuell ytterligare information som är relevant för din förfrågan. Efter att ha skickat din förfrågan kan du bli ombedd att lämna ytterligare information om dig så att vi kan svara ordentligt på din förfrågan.

 

6. Vilken är den rättsliga grunden för insamling av information om mig?

Vi samlar lagligt information om dig eftersom:

 • Om du har kontaktat oss med en begäran, ett klagomål eller en förfrågan som använder webbplatsens funktioner, är vi lagligen skyldiga att behålla begäran, förfrågningar och klagomål (GDPR artikel 6.1 c).
 • om du har kontaktat oss med hjälp av webbplatsens funktioner med avsikt att ingå ett avtal med oss, behandlar vi dina uppgifter för att genomföra nödvändiga åtgärder för att skapa ett avtal på begäran av en fysisk person (GDPR artikel 6.1 b)).

 

7. Samlar ni in känslig information om mig?

           Känslig information om dig samlas inte in och vi begär inte att du ska tillhandahålla sådan information. Om du lämnar sådan information till oss, antar vi att du har gett ditt samtycke till behandlingen av sådan personlig information (GDPR-artiklarna 6.1 a och 9.2 a).

 

8. Gör ni automatiskt beslutsfattande eller profilering baserat på min information?

Vi utför inte automatiskt beslutsfattande, du blir inte profilerad.

 

9. Delar ni min information med andra enheter?

Vi kan dela din information med:

 • företag som tillhandahåller juridiska tjänster;
 • företag som tillhandahåller IT, kommunikation, datalagring, personalhantering och liknande tjänster (endast när man föreslår ett anställningsavtal);
 • E-postleverantören, om förfrågan eller klagomålet skickas via e-post;
 • privata organisationer som utför revisioner eller inspektioner och / eller statliga eller kommunala myndigheter
 • ägarna till vårt företag och andra HRX-koncernföretag.

 

10. Delar ni mina uppgifter med organisationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av alla EU-medlemsstater och Norge, Island, Liechtenstein)?

Vi delar inte dina uppgifter med organisationer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

11. Hur länge håller ni information om mig?

Vi behåller informationen om dina förfrågningar och erbjudanden i enlighet med våra lagliga skyldigheter och rättigheter.

 

12. Vilka åtgärder kan jag vidta om min information i ditt företag?

Om du vill göra något av stegen nedan, kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt 13:

 • lämna in en begäran att lämna ut din information,
 • lämna in en begäran att rätta till befintlig information om dig;
 • lämna in en begäran att ta bort befintlig information om dig;
 • lämna in en begäran att begränsa åtkomsten till eller ta bort befintlig information om dig;
 • invända mot insamling, användning och lagring av dina uppgifter i vårt företag
 • Skicka in en begäran om att exportera dina uppgifter eller att överföra dina uppgifter till ett annat företag
 • lämna in ett klagomål till Statens dataskyddsinspektion
 • du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Observera att dessa rättigheter kan vara föremål för lagstadgade undantag och begränsningar.

 

13. Hur kan ni hjälpa mig?

Om du har några frågor, kommentarer eller klagomål om hur vi samlar in, använder och lagrar dina uppgifter, är vi redo att hjälpa dig. Om du behöver hjälp, kontakta oss via e-post info@hrx.se .